Wikcionariu:Abreviatures

De Wikcionariu

Comunes[editar]

Categoríes gramaticales[editar]

 • nom.: Nome
 • vb.: Verbu
 • intr.: Verbu intransitivu
 • trans.: Verbu transitivu
 • vb. pron.: Verbu pronominal
 • axe.: Axetivu
 • pron.: Pronome
 • alv.: Alverbiu
 • lloc. alv.: Llocución alverbial

Xéneru y Númberu[editar]

 • f.: Femenín
 • m.: Masculín
 • n.: Neutru
 • sing. o sg.: Singular
 • plur. o pl.: Plural

Variantes llingüístiques[editar]

 • Lli: Propia del llionés.
 • Mir: Propia del mirandés.
 • Ast: Propia del asturianu.
 • Occ: Variante dialectal occidental.
 • Ori: Variante dialectal oriental.
 • norm: Variante aceutada pola normativa.

Otres abreviatures[editar]

 • apoc.: Apócope, apocopáu.
 • apostr.: Apóstofe, apostrofáu.
 • coloq.: Coloquial.
 • fam: Familiarmente.
 • fig: Figuradamente.

D'otres llingües[editar]

Nel casu les traducciones emplégense les abreviatures ISO internacionales, les mesmes que s'usen pal escomienzu de les wikipedies; por exemplu en pal inglés o eo pal esperanto.